ضدعفونی کردن مرغداری
اهمیت ضدعفونی مرغداری و چگونگی انجام آن صنعت طیور
اهمیت ضدعفونی مرغداری و چگونگی انجام آن

شستشو و ضدعفونی کردن مرغداری ها که محل اصلی پرورش و نگهداری مرغ های گوشتی و تخمگذار هستند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شما هم با این سوال مواجه شوید؛ با این که با شستشوی سالن و محوطه مرغداری آلودگی تا حدودی از بین می‌رود چه لزومی دارد که محیط نگهداری مرغ در مرغداری ضدعفونی بشود؟