ضد باکتری
پروتئین لاکتوفرین اخبار و مقالات عمومی
پروتئین لاکتوفرین

در طول دو دهه گذشته گروه بزرگی از ترکیبات طبیعی با وزن مولکولی کم، از گیاهان و حیوانات استخراج گردیده اند که فعالیت های ضد میکروبی از خود نشان دادند. در میان آنها، پپتیدهای کاتیونی به طور گسترده شناخته شده می باشند. محققان این ترکیبات را آنتی بیوتیک طبیعی نامیدند و اظهار داشتند که این ترکیبات می توانند به عنوان یک جایگزین جدید و نوآورانه برای..