ضرر مرغداران
بدنبال کاهش قیمت تخم مرغ مرغداران در پی حذف گله های خود هستند صنعت طیور
بدنبال کاهش قیمت تخم مرغ مرغداران در پی حذف گله های خود هستند

مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه برخی از مرغداران به دنبال خذف گله های خود هستند گفت: کاهش قیمت تخم مرغ باعث شده که فروش هرکیلو تخم مرغ ۲ هزار تومان ضرر برای مرغدار داشته باشد. رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری..

مرغداران از فروش هرشانه تخم مرغ ۳۰ درصد ضرر میکنند صنعت طیور
مرغداران از فروش هرشانه تخم مرغ ۳۰ درصد ضرر میکنند

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران با ارسال نامه ای به  کاظم خاوازی  وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت تخم مرغ در بازار 30 درصد زیر قیمت تمام شده و 15 درصد کمتر از قیمت مصوب خود دولت است و اقدامات تنظیم بازاری انجام نمی شود. در این نامه همچنین اشاره شده است که...