ضرر مرغداری ها
ضرر دو هزار تومانی هرکیلو تخم مرغ برای مرغدار صنعت طیور
ضرر دو هزار تومانی هرکیلو تخم مرغ برای مرغدار

مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه برخی از مرغداران به دنبال خذف گله های خود هستند گفت: کاهش قیمت تخم مرغ باعث شده که فروش هرکیلو تخم مرغ ۲ هزار تومان ضرر برای مرغدار داشته باشد.