طیور گوشتی
کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟ صنعت طیور
کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟

کنسانتره طیور Concentrate برگرفته از یک واژه ی فرانسوی به معنای متمرکز کردن و یا تغلیط کردن است که در بحث خوراک دام و طیور به گوش ما میخورد. در تغذیه و خوراک دام و طیور کنسانتره به معنای ترکیبی از مواد مغذی و احتیاجات غذایی دام و طیور میباشد که با روش های روز علم تغذیه تولید میشود و تلاش میشود که در بهترین و استانداردترین حالت ممکن در دسترس قرار گیرد..