عفونت توکسوپلاسما گوندی
آلودگی شیر گوسفند و بزهای مناطق جنوبی ایران به یک انگل خطرناک نشخوارکنندگان
آلودگی شیر گوسفند و بزهای مناطق جنوبی ایران به یک انگل خطرناک

یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های تک‌یاخته‌ای مشترک بین انسان و دام «توکسوپلاسموزیس» است که ممکن است از طریق تماس با حیوان آلوده، مصرف مواد غذایی آلوده و انتقال مادر به جنین به افراد منتقل شود. این بیماری برای زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند، به عنوان یک خطر جدی محسوب می‌شود.

از انگل توکسوپلاسما بیشتر بدانیم اخبار و مقالات عمومی
از انگل توکسوپلاسما بیشتر بدانیم

نتایج یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد، وجود انگل «توکسوپلاسما گوندی» در شیر خام چهار استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و خوزستان بررسی کرد که از مجموع ۴۴۰ نمونه شیرهای مورد بررسی، ۲۶ نمونه یا حدود شش درصد، به این تک‌یاخته آلوده بودند. بر اساس نتایج این بررسی بالاترین میزان آلودگی به ترتیب در نمونه‌های شیر..