علایم بالینی لامینایتیس
بررسی بیماری لامینایتیس در اسب و تشخیص آن تک سمیان
بررسی بیماری لامینایتیس در اسب و تشخیص آن

در اسب ها بند سوم انگشت distal phalanx نامیده می شود که در یک محفظه شاخی شده کپسول مانند به اسم سم قرار دارد. این ساختار استخوانی توسط بافتی به نام lamellae به سم متصل است. دیواره سم، sole و قورباغه آن طی زندگی رشد می کند. در نوار تاجی (coronary band) سلول های زایا اپیدرمال..