علوفه دامی
خودزنی در صنعت دامپروری!! نشخوارکنندگان
خودزنی در صنعت دامپروری!!

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران از افزایش قاچاق علوفه به کشورهای همسایه با تشدید خشکسالی در منطقه خبر داد و گفت: همراه با افزایش قاچاق شاهد احتکار علوفه در داخل توسط فرصت‌طلبان سودجو هستیم. فرهاد اکبری با تاکید بر اینکه در بحران تامین علوفه دامی برای ادامه تولید گوشت قرمز هستیم، اظهار کرد: 60 تا 75 درصد خوراک دام..

نهاده‌های دامی انباشه شده در گمرکات خوراک موش ها می شود نشخوارکنندگان
نهاده‌های دامی انباشه شده در گمرکات خوراک موش ها می شود

ماه‌هاست که صنعت دامپروری کشور با مشکل تامین و افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبرو است به نحوی که قیمت محصولات را به شکل چشمگیری افزایش داده است. کشور ما بیش از 70 درصد نهاده‌های دامی موردنیاز خود را از طریق وارات تامین می‌کند در حالی که با توجه به پتانسیل های موجود..