عملکرد سامانه بازارگاه
مرغداران همچنان از عملکرد سامانه بازارگاه شکایت دارند صنعت طیور
مرغداران همچنان از عملکرد سامانه بازارگاه شکایت دارند

ناصر نبی پور ضمن انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه ، اظهارداشت: تولیدکنندگان طی تماس‌هایی که با اتحادیه داشته‌اند به شدت از عملکرد سامانه بازارگاه ناراضی هستند و از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهند اگر نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، کلاً آن را تعطیل کند.