فروش شانه تخم مرغ
مرغداران از فروش هرشانه تخم مرغ ۳۰ درصد ضرر میکنند صنعت طیور
مرغداران از فروش هرشانه تخم مرغ ۳۰ درصد ضرر میکنند

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران با ارسال نامه ای به  کاظم خاوازی  وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت تخم مرغ در بازار 30 درصد زیر قیمت تمام شده و 15 درصد کمتر از قیمت مصوب خود دولت است و اقدامات تنظیم بازاری انجام نمی شود. در این نامه همچنین اشاره شده است که...