فناوری مرغ لاین
آخرین وضعیت طرح‌های فناورانه مرغ لاین صنعت طیور
آخرین وضعیت طرح‌های فناورانه مرغ لاین

مسئول دبیرخانه مرغ لاین آرین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری گفت: از سال گذشته تعداد ۱۰ طرح و امسال ۲۲ طرح در حوزه‌های مختلف مرتبط با مرغ لاین در حال اجرا هستند. آقای حامد صاحبی نژاد گفت: از سال گذشته با دستور مستقیم معاون علمی و فناوری پروژه‌های تحقیق و توسعه در حوزه مرغ لاین آرین مورد پیگیری قرار گرفته‌اند.

تحقیقات علمی برای بهبود ژنتیکی و احیای مرغ لاین صنعت طیور
تحقیقات علمی برای بهبود ژنتیکی و احیای مرغ لاین

سرپرست دانشگاه شهرکرد با اشاره به وجود زیرساخت‌های مطلوبی همچون کلینیک دامپزشکی، پژوهشکده پرندگان جونقان و مرکز تحقیقاتی طیور چالشتر در چهارمحال‌وبختیاری گفت: این دانشگاه آماده همکاری پژوهشی و تحقیقاتی با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در راستای بهبود ژنتیکی و احیای مرغ لاین آرین است.

شناسایی ۱۱ آسیب صنعت طیور توسط سازمان بازرسی صنعت طیور
شناسایی ۱۱ آسیب صنعت طیور توسط سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازسی کل کشور گفت: یکی از ترک فعل‌ها درخصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند در صنعت مرغ است و حسب دستور رئیس قوه قضاییه در ماجرای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود...