فناوری و تکنولوژی در صنعت دامپروری
سقط جنین در دام نشخوارکنندگان
سقط جنین در دام

چندین عامل در مرگ و میر جنین نقش دارد که می توان اختلالات ژنتیکی، فیزیولوژیک، آندوکرین یا با منها محیطی را نام برد؛ که در این میان نشان داده شده است که ۵۰ درصد سقط جنین در ثلث اول آبستنی به علت اختلال کروموزومی است. متداول ترین انواع اختلالات کروموزومی ترنس لوکیشن رابرتسونین در گاو است که کروموزوم ۱ به کروموزوم ۲۹ می چسبد.

استفاده از نانو بادی ها به عنوان ابزاری برای تشخیص و درمان سرطان اخبار و مقالات عمومی
استفاده از نانو بادی ها به عنوان ابزاری برای تشخیص و درمان سرطان

اخیرا با معرفی آنتی بادی های شتری و خصوصیت منحصر به فرد این دسته از آنتی بادی ها سیر عظیمی از تحقیقات به سمت و سوی تولید و دست یابی این دسته از آنتی بادی ها که تحت عنوان نانو آنتی بادی ها نام گذاری می شوند، رفته است. قدرت نفوذ فوق العاده تانو آنتی بادی ها، تمایل بالای آنها برای اتصال به سلول های هدف و همین طور پاک سازی سریع خونی تانوبادی های مازاد که به سلول های هدف متصل نشده اند، از آن ها ابزار های ایدئالی برای نمایشگری ساخته است.

کاربردهای فناوری نانو در دامپروری نوین اخبار و مقالات عمومی
کاربردهای فناوری نانو در دامپروری نوین

فناوری نانو به عنوان علمی نوین توجه محققین در سراسر دنیا را به خود جلب کرده به گونه ای که امروزه این فناوری یکی از قدرتمندترین شاخه های علوم را به خود اختصاص داده است. پس از مطرح شدن فناوری نانو و شناخت کاردهایش در زمینه های مختلف کشاورزی ، دامپروری، دامپزشکی، استخراج معادن، مواد معدنی، صنعت نساجی و.......، فعالیت های بسیاری جهت توسعه آن نیز انجام گرفت.