فوتبالیست
پیگیری واردات نهاده های دامی توسط یک فوتبالیست اخبار و مقالات عمومی
پیگیری واردات نهاده های دامی توسط یک فوتبالیست

احمد امیرآبادی فراهانی، در خصوص توییت خود درمورد دریافت ارز دولتی از سوی یکی از فوتبالیست های کشور، با بیان اینکه در حدود یکماه قبل یکی از واردکنندگان غله کشور گزارشی ارائه کردند که برخی فوتبالیستها در وزارت صمت تردد داشته و در حال ثبت درخواست تخصیص ارز برای شرکت هایی هستند.