قاچاق کالا
چرا مصیبت قاچاق در ایران تمام نمی‌شود اخبار و مقالات عمومی
چرا مصیبت قاچاق در ایران تمام نمی‌شود

به گزارش دامیران به نقل از تولید آنلاین، مجیدرضا حریری، اظهار کرد: وقتی به عملکرد سال‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم دو موضوع در شکل‌گیری بسترهای قاچاق نقش و سهمی اساسی داشتند. یک موضوع بحث از بین نرفتن نیازها به کالاهای قاچاق بوده و یک موضوع به نحوه نظارت بر این ماجرا مربوط می‌شود.