قواصان حرفه ای
آموزش به کوسه‌ها برای نابودی آبزیان مزاحم صنعت آبزیان
آموزش به کوسه‌ها برای نابودی آبزیان مزاحم

در این ویدئو شما با آموزش کوسه ها بوسیله قواصان حرفه ای برای از بین بردن آبزیان مزاحم آشنا می شوید