قیمت تخم مرغ در مرغداری ها
ضرر دو هزار تومانی هرکیلو تخم مرغ برای مرغدار صنعت طیور
ضرر دو هزار تومانی هرکیلو تخم مرغ برای مرغدار

مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه برخی از مرغداران به دنبال خذف گله های خود هستند گفت: کاهش قیمت تخم مرغ باعث شده که فروش هرکیلو تخم مرغ ۲ هزار تومان ضرر برای مرغدار داشته باشد.

هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری چند هزار تومان است؟ صنعت طیور
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری چند هزار تومان است؟

هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸ هزار تومان معادل شانه‌ای ۱۶ هزار تومان است. او قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، عرضه با نرخ‌های فعلی بیانگر زیان حداقل یک هزار و ۵۰۰ تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است.