قیمت جدید تخم مرغ
بهبود نسبی قیمت تخم مرغ در بازار صنعت طیور
بهبود نسبی قیمت تخم مرغ در بازار

هم اکنون متوسط قیمت هر شانه تخم مرغ درب مرغداری ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار تومان است. طی روز‌های اخیر ستاد تنظیم بازار به مدت زمان یک ماه عوارض ۴ هزار تومانی صادرات را برداشت که این امر منجر به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار شده است.