قیمت جدید مرغ در تهران
اتحادیه مرغداران: قیمت مرغ در تهران گران نشده صنعت طیور
اتحادیه مرغداران: قیمت مرغ در تهران گران نشده

مرغداران باید تعداد جوجه‌ها را در یک سامانه ثبت کنند تا برای آنان سهمیه در نظر گرفته شود؛ سپس شرکت یا واردکننده‌ای برای خرید نهاده به آنان معرفی می‌شود اما به دلیل تاخیر در ارائه محصول ناگزیرند نهاده‌های مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند و همین امر باعث افزایش قیمت مرغ شده است.