قیمت سبوس
سبوس ها را به دامداران تحویل ندادند تا همه کپک زد! نشخوارکنندگان
سبوس ها را به دامداران تحویل ندادند تا همه کپک زد!

در مرداد ماه دامداران و شرکت ها در سامانه سبوس، سبوس مورد نیاز خود را با قیمت ۱۴۰۰ تومان خریداری کردند ولی این اقلام به آنها تحویل داده نشد. به عبارت دیگر کارخانه‌داران نه تنها این قیمت تعیین شده در سامانه را رعایت نکردند بلکه حتی اعلام کردند براساس نامه های وزرات صمت دامداران بایستی سبوس را با قیمت ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کنند.

ساداتی نژاد در حمایت از دامداران؛ اولین قدم تعیین قیمت سبوس اخبار و مقالات عمومی
ساداتی نژاد در حمایت از دامداران؛ اولین قدم تعیین قیمت سبوس

در حالی که ساداتی نژاد مهمترین برنامه خود را تامین نهاده های دامی به منظور توسعه پایدار صنعت دامپروری می داند، باید دید که معاون بازرگانی دولت دوازدهم، آیا می تواند اولین ضربه را به برنامه هایی که ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی ترسیم کرده است وارد کند یا خیر؟