قیمت مرغ کاهش یافت
مرغداران مستقیما نهاده دریافت می کنند، قیمت مرغ کاهشی شد صنعت طیور
مرغداران مستقیما نهاده دریافت می کنند، قیمت مرغ کاهشی شد

یکی از دلالیل افزایش قیمت گوشت مرغ نرسیدن نهاده‌های دامی با قیمت مصوب به دست مرغداران و حضور واسطه‌های متعدد بوده که نتیجه آن افزایش هزینه تمام شده تولید است. به گفته فعالان حوزه تولید گوشت مرغ، از ابتدای این ماه در سامانه بازارگاه امکان دریافت مستقیم نهاده‌ها برای مرغداران فراهم شده است که می تواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت مرغ داشته باشد.