قیمت نهاده
وزارت جهاد کشاورزی قیمت ارزی نهاده های دامی وارداتی مصوبه ۱۹ مردادماه را اعلام کرد اخبار و مقالات عمومی
وزارت جهاد کشاورزی قیمت ارزی نهاده های دامی وارداتی مصوبه ۱۹ مردادماه را اعلام کرد

به گزارش دامیران به نقل از  پایگاه خبری اقتصاد غذا، عباس عسکر زاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاوری در نامه ای به فریبرز شادبخت سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی مصوبات جلسه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ کارگروه تامین و تخصیص ارز وزرات جهاد کشاورزی  را  به شرح ذیل ابلاغ کرد: