لاکپشت دریایی
تنوع آبزیان خلیج فارس از لاکپشت دریایی تا گیتار ماهی صنعت آبزیان
تنوع آبزیان خلیج فارس از لاکپشت دریایی تا گیتار ماهی

خلیج فارس و آبزیان خلیج فارس یک اکوسیستم منحصربه فرد نیمه بسته‌ است که در مقایسه با سایر دریاهای «مناطق نیمه‌گرمسیری» دارای تنوع گونه‌ و زیستگاهی بسیار بالایی است. منطقه خلیج فارس یک آزمایشگاه طبیعی است چراکه شورترین و داغ‌ترین آب دنیا را دارد و یکی از آلوده‌ترین..