لوازم و تجهیزات مرغداری
اختصاصی دامیران: به روز رسانی تجهیزات مرغداری ها، نیازمند حمایت های دولتی اختصاصی دامیران
اختصاصی دامیران: به روز رسانی تجهیزات مرغداری ها، نیازمند حمایت های دولتی

مدیران شرکت تولید تجهیزات مرغداری طیوران ابزار، در گفتگویی با دامیران بر اهمیت استفاده از تجهیزات به روز در صنعت مرغداری و لزوم حمایت های دولتی برای گسترش و به روز سازی مزارع پرورش، تاکید کردند. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در افزایش بهره وری در تمامی مشاغل، استفاده از تجهیزات و ملزومات کارا، به روز و استاندارد است و بدون شک، تولید و پرورش دام و طیور نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اختراعات حوزه علوم دامی (دانخوری جوجه یکروزه و بوقلمون) صنعت طیور
اختراعات حوزه علوم دامی (دانخوری جوجه یکروزه و بوقلمون)

در ابتدای دوره پرورش طیور در سالن هایی که جهت نگهداری جوجه های یکروزه است برای تغذیه طیور به مدت دو هفته از سینی های دان خوری جوجه استفاده می شود. استفاده از این سینی ها مضرات زیادی برای جوجه ها به دنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارت اند از: جوجه ها در دو هفته اول به راحتی وارد سینی ها می شوند و فضله آنها روی خوراک..