ماهی های سیاه
راز سیاهی آبزیان فوق‌ سیاه فاش شد صنعت آبزیان
راز سیاهی آبزیان فوق‌ سیاه فاش شد

در عمق اقیانوس، جایی برای پنهان شدن از شکارچیان وجود ندارد به همین دلیل این "سیاهی مطلق" باعث می‌شود این جانوران تقریبا نامرئی شوند. از این یافته که در نشریه "Current Biology" شرح داده شده، می‌توان در ساخت اجسام جدید "فوق سیاه" استفاده کرد، مثلا برای پوشش داخلی تلسکوپ و دوربین.