ماهی
آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام) اقتصاد دام و طیور
آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)

وجود جدایی­ پذیری در تابع مطلوبیت مصرف­ کنندگان شرط لازم و کافی برای بودجه ­­بندی چند‌ مرحله‌ای و جمعی­ سازی سازگار کالاهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخص­ه ای قیمت بین گروه‌های خوراکی تخصیص داده می­شود و تخصیص درون­ گروهی هم به طور مستقل از سایر گروه ­ها صورت می­پذیرد.

بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان صنعت آبزیان
بیماری های تغذیه ای و محیطی پوست ماهی در پرورش آبزیان

کیفیت غذایی برای پرورش ماهی در رژیم غذایی آنها مورد استفاده قرا میگیرد، اصلی بسیار مهم در راستای بهره برداری مناسب از سیستم های پرورشی است. بیماری های تغذیه ای ممکن است در نتیجه کمبود مواد غذایی، گوناگونی انواع مواد غذایی مصرفی و یا نامتعادل بودن مواد لازم در جیره غذایی آنها باشد.