محصولات تخمیری
محصولات پروبیوتیک اخبار و مقالات عمومی
محصولات پروبیوتیک

تولید محصولات پروبیوتیک یکی از تکنولوژی های نوین می باشد که با توجه به مزایای زیاد آن در ارتقا سلامتی بسیار حائز اهمیت است. امروزه اثرات سلامتی بخش شیرهای حاوی پروبیوتیک در حفظ تعادل میکروبی دستگاه گوارش به خوبی شناخته شده است؛ عواملی مانند استرس و رژیم های غذایی اثر منفی بر آنها گذاشته که باعث برهم زدن توازن خواهد شد.