مدیریت پرورش بلدرچین
مدیریت پرورش طیور؛ چرا و چگونه؟ صنعت طیور
مدیریت پرورش طیور؛ چرا و چگونه؟

پرورش طیور، جزو مشاغلی است که میتواند با درآمد های فراوانی همراه باشد. اصول مدیریتی و بهداشتی در مرغداری اهمیت بسیاری دارد. آنچه سود و زیان شما را مشخص میکند، هزینه خوراک است، به شرط اینکه تمام نکات بهداشتی و مدیریتی را رعایت کنید که معمولا این اتفاق نمیافتد.

پرورش بلدرچین (بلدرچین گوشتی) صنعت طیور
پرورش بلدرچین (بلدرچین گوشتی)

بلدرچین از پرندگان بسیار مقاوم است که در مقایسه با مرغ و دیگر پرندگان بسیار مرگ و میر پایینی دارد و بزرگ کردن یک جوجه یکروزه بلدرچین بسیار راحت تر از جوجه مرغ است. با توجه به اینکه حجم بسیار کوچکی دارد فضای بزرگی به مانند مرغ برای پروار شادن احتیاج ندارد. به عنوان مثال در ۱۰روز اول که جوجه باید مراقبت ویژه داشته باشد حدودا ۳۰۰۰ جوجه در یک اتاق 4×۳ جا می گیرد