مراحل پرورش و نگهداری گاو
اثر اسیدهای چرب امگا ۳ بر رشد و تکامل بافت پستان نشخوارکنندگان
اثر اسیدهای چرب امگا ۳ بر رشد و تکامل بافت پستان

با توجه به یافته های اخیر در ارتباط با نقش اسیدهای چرب غیراشباع خانواده امگا-۳ در کنترل فعالیت های سلولی، انتظار می رود مصرف جیره های حاوی این ماده در دوره خشکی که سلول های اپیتلیال در حال بازسازی و از نو ساخته شدن هستند، اثرات مثبت و محرکی بر تکثیر و سازماندهی این سلولها داشته باشند..

مراحل پرورش و نگهداری گاو در گاوداری نشخوارکنندگان
مراحل پرورش و نگهداری گاو در گاوداری

صنعت شیر در کنار همه اهمیتی که دارد، دچار مظلومیتی وصف‌ناپذیر است. بزرگ‌ترین مشکل صنعت شیر در سال‌های اخیر نگاه منفعل و مقطعی به مسائل آن بوده است. شیر خام حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد.