مراقبت از طیور در زمستان
اهمیت رعایت اصول مرغداری در فصل سرد صنعت طیور
اهمیت رعایت اصول مرغداری در فصل سرد

مرغداری در فصل سرد با بقیه ی فصول متفاوت و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نکات بسیار مهمی برای بهبود کیفیت زندگی طیور در این فصل وجود دارد. رعایت نکردن هر کدام از آن ها مشکلات جدی را به دنبال خواهد داشت. محیط به ترکیبی از عوامل خارجی که بر انسان ها و حیوانات تاثیر می گذارد، گفته می شود.