مرغداران احتیاط کنند
مرغداران اکیدا توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند صنعت طیور
مرغداران اکیدا توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند

علی بابایی مدیر کل دامپزشکی استان تهران با اشاره به اینکه کمبودی در تامین واکسن نداریم، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مختلف واکسن به وفور در کشور وجود دارد و تنها تولیدکنندگان به سبب نوسان نرخ ارز به قیمت اعتراضاتی دارند. او با اشاره به اینکه بیماری خاصی را در حوزه دام و طیور