مرغداران در حال تعطیلی
مشکل تامین نهاده دامی گریبانگیر صنعت طیور صنعت طیور
مشکل تامین نهاده دامی گریبانگیر صنعت طیور

اختلاف چندبرابری نرخ مصوب نهاده‌های دامی با بازار آزاد و کاهش تقاضای خرید محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ منجر به زیان مرغداران شده است. چند ماهی است که نوسان قیمت نهاده‌های دامی و کمبود عرضه در سامانه بازارگاه، تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.