مرغداران چهارمحال و بختیاری
نگرانی مرغداران چهارمحال و بختیاری از وضعیت نهاده‌ها صنعت طیور
نگرانی مرغداران چهارمحال و بختیاری از وضعیت نهاده‌ها

در چند ماه اخیر، مرغداران از گرانی نهاده‌های دامی و مشکلات خود برای خرید آنها خبر داده‌اند، به گونه‌ای که توزیع قطره‌چکانی نهاده‌ها و همچنین اختلاف قیمتی که بین نهاده‌های دولتی و بازار آزاد وجود دارد، روزهای تب‌داری را برای صنعت مرغداری کشور رقم زده است.