مرغداری های استان های کشور
اعلام شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ها صنعت طیور
اعلام شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ها

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌ های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱،۲ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۷.۲ درصد کاهش)، ۸.۴ واحد درصد افزایش دارد.