مرغهای هورمونی در تهران
شایعات درباره آلودگی‌های مرغ و تخم‌مرغ، واقعیت دارند؟ صنعت طیور
شایعات درباره آلودگی‌های مرغ و تخم‌مرغ، واقعیت دارند؟

یک زمان شایعه شد که به مرغ‌های گوشتی پرورشی هورمون داده می‌شود تا سریع‌تر رشد کنند و بعد از مدتی با دامن زدن به شایعه تزریق آنتی‌بیوتیک‌ به بدن مرغ چنان ترس و دلهره به جان افکار عمومی انداخته شد که مصرف مرغ به‌شدت کاهش پیدا کرد.