مرغ سایز
لزوم گسترش بازارهای صادراتی گوشت مرغ/ فرهنگ مصرف مرغ سنگین وزن اصلاح شود صنعت طیور
لزوم گسترش بازارهای صادراتی گوشت مرغ/ فرهنگ مصرف مرغ سنگین وزن اصلاح شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: در کشور ما نسبت به اندازه و وزن مرغ نگاه سنتی وجود دارد و مردم مرغ بالای دو کیلوگرم را می‌پسندند، این در حالی است که وزن مناسب مرغ بر اساس استانداردهای جهانی باید بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم باشد.

مصوبه خرید مرغ قطعه بندی توسط شرکت پشتیبانی غیر کارشناسی است اختصاصی دامیران
مصوبه خرید مرغ قطعه بندی توسط شرکت پشتیبانی غیر کارشناسی است

اختصاصی دامیران: در پی انباشت گوشت مرغ تولیدی و کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب، کارگروه برنامه‌ریزی تولید گوشت مرغ کشور شرکت پشتیبانی را مکلف به آمادگی برای خرید گوشت مرغ مازاد کرده است. ولی شواهد حاکی از آن است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور تنها مجاز به خرید گوشت مرغ به صورت قطعه بندی است.

افزایش عرضه مرغ سایز در بازار اختصاصی دامیران
افزایش عرضه مرغ سایز در بازار

 اختصاصی دامیران: وزارتخان جهاد کشاورزی مصمم است با همکاری تشکل‌های صنفی، عرضه مرغ سایز را افزایش داده و بر تاثیر استفاده از مرغ سایز بر سلامت جامعه تاکید کرده است/ شاید بهترین راه انگیزش مرغداران به پرورش مرغ آرین، ترویج مصرف مرغ سایز باشد. به گزارش دامیران، دولت در راستای ادامه حمایت ها از مرغ سویه آرین، توزیع مرغ سایز در بازار را افزایش داده است..