مرغ های تریاکی
تست مثبت اعتیاد، پس از مصرف جوجه کباب! تیتری که جنجال آفرید.. صنعت طیور
تست مثبت اعتیاد، پس از مصرف جوجه کباب! تیتری که جنجال آفرید..

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی ایران در پاسخ به این سوال که آیا مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ ها استفاده می کنند، گفت: متاسفانه بله! اکثر کارخانه های تولید مرغ گوشتی برای پروارسازی مرغ ها، چند روز قبل از سر بریدن، در آب آن ها تریاک می ریزند تا یبوست بگیرند و وزنشان زیاد شود.