مشکلات مرغداران و دامداران
آدرس دهی غلط وزارت جهاد کشاورزی برای سیگنال گرانی دوباره مرغ صنعت طیور
آدرس دهی غلط وزارت جهاد کشاورزی برای سیگنال گرانی دوباره مرغ

وزارت جهاد قیمت مرغ در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و در این چند ماه، مرغ و صف‌های خرید برای آن به بحرانی جدی تبدیل شد. در این بین عوامل متعددی برای فرار از زیر بار مسئولیت کمبود و گرانی مرغ مطرح شد، اما هیچ گاه به عوامل اصلی اشاره‌ای نشد. مسلما اظهارات احساسی و غیرکارشناسی از قبیل قاچاق جوجه، حاصلی جز افزایش

نفس مرغداران و دامداران برای نهاده‌های دامی به شماره افتاد! صنعت طیور
نفس مرغداران و دامداران برای نهاده‌های دامی به شماره افتاد!

۱۰ ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی می‌گذرد و علیرغم اینکه دولت یارانه سنگینی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات انواع نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد، اما چالش تأمین نهاده اکنون تقریباً همه مرغداران و دامداران را گرفتار کرده است. مسئولان در حالی عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی...