معاونت امور دام
مسئولیت سامانه بازارگاه رسما به معاونت امور دام واگذار شد عمومی
مسئولیت سامانه بازارگاه رسما به معاونت امور دام واگذار شد

در این نامه صراحتا اعلام شده که کلیه معاونین و مدیران به خصوص معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی، مرکز حراست، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی موظف به همکاری...

دامیران