معاون امور تولیدات دامی
۵۷۳ طرح در حوزه دام و طیور در سال ۹۹ بهره برداری شد اخبار و مقالات عمومی
۵۷۳ طرح در حوزه دام و طیور در سال ۹۹ بهره برداری شد

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سال ۹۹، ۵۷۳ طرح در حوزه دام و طیور، تولید شیر، گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ با اعتبار ۵۷۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و برای ۶ هزار و ۶۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد. به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی، در رابطه با میزان صادرات تولیدات دامی اظهار کرد: ۷۹۰ هزار تن فرآورده لبنی..