مقالات حیوانات
اسید آمینه در تغذیه دام و طیور اخبار و مقالات عمومی
اسید آمینه در تغذیه دام و طیور

حدود ۲۰ اسید آمینه در ساخت پروتئین های بدن نقش دارند. بدن حیوان قادر به ساخت بعضی از این اسید آمینه نیست (اسید آمینه ضروری) در نتیجه از طریق خوراک و به میزان موردنیاز باید تأمین شوند. داشتن اطلاعات در مورد کمیت اسید آمینه در ترکیبات خوراکی شرط اصلی برای بالانس خوراک است (به جز نشخوارکنندگان)..

نژادهای خونگرم و خونسرد اسب تک سمیان
نژادهای خونگرم و خونسرد اسب

آیا تا به حال شنیده اید که برای اسب واژه خونسرد (cold blood) استفاده شود؟ یا اینکه این اسب جزو اسب های خون گرم (Warmblood) است، این واژه ها به چه علت استفاده می شوند؟ در این شماره به این موضوع می پردازیم. این دسته از واژه های غیررسمی در اصل یک طبقه بندی برای انواع نژادهای اسب است؛ طبق این دسته بندی، اسب ها به ۳ دسته..

حقوق حیوانات در ایران و اسلام اخبار و مقالات عمومی
حقوق حیوانات در ایران و اسلام

در قوانین حقوقی که پیش از اسلام در جوامع و ملل رایج بوده اند، حقوقی برای حیوانات دیده نمی شود. اگر هم مقرراتی پیش از اسلام و یا پس از اسلام در یگر اقوام و ملل تا قرن اخیر دیده می شود، جنبه عاطفی محض انسانی داشته است و هیچ عامل تضمین و تامین الزامی ندارد و در حقیقت نوعی مقررات احساساتی و غیر الزامی را درباره حیوانات مراعات نموده اند و از انگیزه اصیل حقوقی برخوردار نمی باشد..

بیماری های گوساله نشخوارکنندگان
بیماری های گوساله

بهترین راه حفظ سلامتی گوساله اطمینان از مصرف کافی igG آغوز در چند ساعت اول زندگی است. پرورش گوساله ها در جایگاه با تراکم زیاد دام، میتواند یک محیط مطلوب برای بیماری های گوساله، جهت تکثیر ایجاد کند. جایگاه گرم، خشک و خوب تهیه شده معمولا مقاومت بهتری را در مقابل بیماری ها به گوساله..