مقاومت آنتی بیوتیکی چیست
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در دامپزشکی

با حضور آقای دکتر امین دبیلی • دامپزشک • بورد تخصصی فارماکولوژی دامپزشکی • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

آنتی بیوتیک ها، فتنه گرانی خاموش اخبار و مقالات عمومی
آنتی بیوتیک ها، فتنه گرانی خاموش

سال های زیادی است که مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یک معضل، برای سلامت جامعه ی جهانی شناخته شده است و بسیاری از نهادهای سلامتی جامعه ی جهانی از آن به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در قرن ۲۱ نام می برند. برای مثال پذیرفته شده است که استفاده ی بیش از حد و نامناسب از آنتی بیوتیک برای درمان بیماری های غیر باکتریایی..

آنتی بیوتیک ها و پپتید ضد میکروبی جایگزین اخبار و مقالات عمومی
آنتی بیوتیک ها و پپتید ضد میکروبی جایگزین

امروزه مصرف بی رویه از آنتی بیوتیک ها در پیشگیری از بیماری ها و همچنین استفاده مرسوم به عنوان محرک رشد در تولید فرآورده های دامی باعث ایجاد باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در انسان شده است. طوری که در سال ۲۰۱۰ چیزی حدود ۶۳۱۵۱ تن آنتی بیوتیک در خوراک دام مصرف شده است (وانگ و همکاران، ۲۰۱۶)..

گسترش پپتیدهای ضد میکروبی در پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی اخبار و مقالات عمومی
گسترش پپتیدهای ضد میکروبی در پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی

درسال های اخیر، استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های معمولی باعث شده است که بسیاری از پاتوژنهای میکروبی در برابر این آنتی بیوتیک ها مقاوم شوند. بنابراین، تدوین استراتژی های درمانی جدید و جایگزین برای کنترل و کاهش اثرات این پاتوژن ها ضروری است. مطالعات نشان داده اند که پپتیدهای ضد میکروبی (AMP) و پروتئین ها اعضای مهم سیستم دفاعی..