ممنوعیت ذبح دام
ذبح دام در تهران ممنوع شد نشخوارکنندگان
ذبح دام در تهران ممنوع شد

اداره کل دامپزشکی استان تهران: امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و به منظور جلوگیری از تجمع و مسافرت‌های درون شهری و مخاطرات موجود در محل‌های عرضه دام و همچنین دستورالعمل ابلاغی ستاد کرونا استان تهران، مراسم قربانی به شکل سنوات گذشته برگزار نمی‌شود.