مناسبت های دامپزشکی
۱۴ مهر روز دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
۱۴ مهر روز دامپزشکی

14 مهرماه روز دامپزشکی گرامی باد، دامپزشکی رشته و دانشی کهن است که نقش بسزایی در ارتقای سلامت جامعه و بهداشت عمومی دارد و بدون شک فقدان دامپزشکی معضل بزرگی را در جامعه به وجود خواهد آورد.