مکمل و کنسانتره
اجبار در اخذ مجوزهای متعدد و فراقانونی بر خلاف هدف مانع زدایی از تولید است اختصاصی دامیران
اجبار در اخذ مجوزهای متعدد و فراقانونی بر خلاف هدف مانع زدایی از تولید است

اختصاصی دامیران؛ امیر عطار: ما از لحاظ دانش و تکنولوژی در حدی هستیم که بتوانیم این دانش را صادر کنیم/ با توجه به این که این صنعت برای تأمین مواد اولیه به خارج از کشور وابسته است، جهش های قیمت دلار صنعت ما را تحت تأثیر قرار می دهد/ تولیدکنندگان می‌توانند با فرمولاسیون و ترکیب مواد ریزمغذی، بهره برداری بیشتر از نهاده هایی..