میزان تولید مرغداری ها
کاهش تولید مرغداری ها در پی کمبود نهاده صنعت طیور
کاهش تولید مرغداری ها در پی کمبود نهاده

از خرداد امسال تاکنون، بین ۳۴ تا ۴۰ درصد تولید مرغداری های گوشتی کاهش یافته است و در صورت تامین نشدن نهاده ها علاوه بر کاهش تولید، احتمال افزایش قیمت مرغ وجود دارد.