میکرو حباب
استفاده از نانوحباب در استخرهای پرورش ماهی خاویاری صنعت آبزیان
استفاده از نانوحباب در استخرهای پرورش ماهی خاویاری

عارف دادگستر، مدیرعامل و بنیان‌گذار این شرکت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تحقیقات روی تولید حباب‌هایی با ابعاد بسیار کوچک در حد میکرون را آغاز کردیم، وقتی وارد این حوزه شدیم، اهمیت حباب‌های کوچکتر برای ما بیشتر نمایان شد. در نتیجه قدم بعدی ما، تولید نانوحباب تعریف شد و پس از سه سال تحقیق به دانش فنی تولید نانوحباب دست پیدا کردیم. نتایج..