میگو و خواص شگفت انگیز آن
مروری بر وضعیت تولید و معرفی میگو های پرورشی ایران صنعت آبزیان
مروری بر وضعیت تولید و معرفی میگو های پرورشی ایران

آبزی پروری به عنوان تأمین کننده بخشی از منابع غذایی انسان از جایگاه خاصی برخوردار هست. در بین انواع گونه های آبزی تجاری قابل پرورش، میگو اهمیت ویژه ای داشته و صنعت پرورش میگو از جمله فعالیت های آبزی پروری است که با توجه به سودآوری ارزی و اهمیت اقتصادی و تجاری، در بیشتر کشورهای دنیا رواج دارد. در ایران در طول سه دهه گذشته فعالیت های زیادی در زمینه تکثیر و پرورش..