نانو واکسن
واکسن های نوترکیب اخبار و مقالات عمومی
واکسن های نوترکیب

واکسیناسیون یکی از کارآمدترین روش ها برای پیشگیری و درمان بیماری هاست. امروزه در اغلب کشورهای دنیا با استفاده از واکسیناسیون، بیماریهایی چون سرخک، سرخجه، هپاتیت A و B، طاعون گاوی، سل و ...، دیگر سلامت جامعه ی انسانی و دامی را تهدید نمی کنند. پیشرفت دانش بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در چند دهه ی اخیر، باعث ایجاد تحولات..