ناگت مرغ
ناگت‌ های مرغی که به باکتری‌ های مقاوم آلوده‌اند صنعت طیور
ناگت‌ های مرغی که به باکتری‌ های مقاوم آلوده‌اند

باکتری "استافیلوکوکوس اورئوس" یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد مسمومیت غذایی در سراسر جهان است. همچنین این باکتری به عنوان عامل اصلی ایجاد عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی شناخته می‌شود. علاوه بر این؛ ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این باکتری، نگرانی‌ها را در مورد آن افزایش داده است و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه به شمار می‌رود.