نتیجه درخواست های انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه
پاسخ دبیر کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت طیور صنعت طیور
پاسخ دبیر کارگروه تنظیم بازار به مشکلات صنعت طیور

با عنایت به اعلام میزان سرانه مصرف توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در سال 98 ، مقدار 2490 هزار تن مصرف سالانه گوشت مرغ مورد نیاز کشور پیش بینی شد، که با احتساب ترمیم ذخایر تا سقف مصوب (70 هزار تن) ، نیاز کشور 2550 هزار تن برآورد گردید.